• IMPA 591401 - ELEC. PORTABLE VENTILATION FAN, 142 MM AC100V 1-PHASE1

IMPA 591401 - ELEC. PORTABLE VENTILATION FAN, 142 MM AC100V 1-PHASE

RM 0.00

Model: ELECTRIC PORTABLE VENTILATION FAN, 142 MM AC100V 1-PHASE

Brand: -


Wishlist